Zofia Grzebisz-Nowicka

Imię i nazwisko: Zofia Grzebisz-Nowicka
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Zofia Grzebisz-Nowicka - VIII kadencja 1980 - 1985
- Zofia Grzebisz-Nowicka - II kadencja 1993 - 1997
- Zofia Grzebisz-Nowicka - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1938-05-15

Liczba glosow: 6812

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Pienki Wyczolskie

Okreg wyborczy: 33 Kielce

Stan cywilny: mezatka

Staz parlamentarny: posel III kadencji, posel IV kadencji, posel VIII kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych, Wydzial Ekonomiczny - ekonomista

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1938-05-15 (Data urodzenia)
- posłowie z 6812 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Pienki Wyczolskie (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 33 Kielce (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji, posel IV kadencji, posel VIII kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych, Wydzial Ekonomiczny - ekonomista (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1938 roku
- w maju
- w 15 dniu miesiąca