Adam Rapacki

Imię i nazwisko: Adam Rapacki
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Adam Rapacki - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Adam Rapacki - I kadencja 1952 - 1956
- Adam Rapacki - III kadencja 1961 - 1965
- Adam Rapacki - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Okreg wyborczy: 111 Wroclaw

Tytul/stopien naukowy: mgr ekonomii

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 111 Wroclaw (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr ekonomii (Tytul/stopien naukowy)