Albin Jakubowski

Imię i nazwisko: Albin Jakubowski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Okreg wyborczy: 14 Inowroclaw

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 14 Inowroclaw (Okreg wyborczy)