Aleksander Burski

Imię i nazwisko: Aleksander Burski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Aleksander Burski - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Aleksander Burski - III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna Ziem Zachodnich

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Komisje Sejmowe: Przemyslu Lekkiego, Rzemiosla i Spoldzielczosci Pracy

Okreg wyborczy: 114 Nowa Sol

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Nadzwyczajna Ziem Zachodnich (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu Lekkiego, Rzemiosla i Spoldzielczosci Pracy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 114 Nowa Sol (Okreg wyborczy)