Aleksander Jazwinski

Imię i nazwisko: Aleksander Jazwinski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Okreg wyborczy: 8 Bialystok

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 8 Bialystok (Okreg wyborczy)