Aleksander Rozmiarek

Imię i nazwisko: Aleksander Rozmiarek
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Aleksander Rozmiarek - I kadencja 1952 - 1956
- Aleksander Rozmiarek - III kadencja 1961 - 1965
- Aleksander Rozmiarek - IV kadencja 1965 - 1969
- Aleksander Rozmiarek - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Przemyslu Lekkiego, Rzemiosla i Spoldzielczosci Pracy

Komisje Sejmowe: Zdrowia i Kultury Fizycznej

Okreg wyborczy: 72 Szamotuly

Tytul/stopien naukowy: mgr praw, mgr wychowania fizycznego

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Przemyslu Lekkiego, Rzemiosla i Spoldzielczosci Pracy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 72 Szamotuly (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr praw, mgr wychowania fizycznego (Tytul/stopien naukowy)