Aleksy Sieradzki

Imię i nazwisko: Aleksy Sieradzki
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Aleksy Sieradzki - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Aleksy Sieradzki - III kadencja 1961 - 1965
- Aleksy Sieradzki - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwa

Okreg wyborczy: 80 Bielsko-Biala

Tytul/stopien naukowy: inz. gornik

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 80 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. gornik (Tytul/stopien naukowy)