Alojzy Bilko

Imię i nazwisko: Alojzy Bilko
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Alojzy Bilko - I kadencja 1952 - 1956
- Alojzy Bilko - III kadencja 1961 - 1965
- Alojzy Bilko - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego

Okreg wyborczy: 80 Bielsko-Biala

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 80 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)