Andrzej Burda

Imię i nazwisko: Andrzej Burda
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Andrzej Burda - III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna do opracowania projektu ustawy o Najwyzszej Izbie Kontroli

Okreg wyborczy: 44 Lublin

Tytul/stopien naukowy: dr praw

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Nadzwyczajna do opracowania projektu ustawy o Najwyzszej Izbie Kontroli (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 44 Lublin (Okreg wyborczy)
- posłowie z dr praw (Tytul/stopien naukowy)