Andrzej Mnichowski

Imię i nazwisko: Andrzej Mnichowski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego

Okreg wyborczy: 68 Leszno

Tytul/stopien naukowy: inz. rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 68 Leszno (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. rolnik (Tytul/stopien naukowy)