Andrzej Szczudlik

Imię i nazwisko: Andrzej Szczudlik
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Okreg wyborczy: 78 Sanok

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 78 Sanok (Okreg wyborczy)