Antoni Paczoska

Imię i nazwisko: Antoni Paczoska
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna Ziem Zachodnich

Okreg wyborczy: 21 Tczew

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Nadzwyczajna Ziem Zachodnich (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 21 Tczew (Okreg wyborczy)