Antoni Wojtysiak

Imię i nazwisko: Antoni Wojtysiak
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Nauki

Okreg wyborczy: 107 Legnica

Tytul/stopien naukowy: inz. rolnik, dr nauk rolniczych

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z Oswiaty i Nauki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 107 Legnica (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. rolnik, dr nauk rolniczych (Tytul/stopien naukowy)