Bronislaw Juzkow

Imię i nazwisko: Bronislaw Juzkow
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Bronislaw Juzkow - III kadencja 1961 - 1965
- Bronislaw Juzkow - IV kadencja 1965 - 1969
- Bronislaw Juzkow - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Komisje Sejmowe: Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Komisje Sejmowe: Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego

Okreg wyborczy: 31 Szczecinek

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 31 Szczecinek (Okreg wyborczy)