Edmund Kowalski

Imię i nazwisko: Edmund Kowalski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Edmund Kowalski - III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna Ziem Zachodnich

Okreg wyborczy: 92 Mysliborz

Tytul/stopien naukowy: inz. rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna Ziem Zachodnich (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 92 Mysliborz (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. rolnik (Tytul/stopien naukowy)