Edmund Stuczynski

Imię i nazwisko: Edmund Stuczynski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Edmund Stuczynski - III kadencja 1961 - 1965
- Edmund Stuczynski - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego

Okreg wyborczy: 113 Gorzow Wielkopolski

Tytul/stopien naukowy: inz. rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 113 Gorzow Wielkopolski (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. rolnik (Tytul/stopien naukowy)