Emil Jerzyk

Imię i nazwisko: Emil Jerzyk
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Emil Jerzyk - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Nauki

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Okreg wyborczy: 74 Jaslo

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Oswiaty i Nauki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 74 Jaslo (Okreg wyborczy)