Feliks Baranowski

Imię i nazwisko: Feliks Baranowski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Feliks Baranowski - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Feliks Baranowski - I kadencja 1952 - 1956

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Okreg wyborczy: 11 Brodnica

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 11 Brodnica (Okreg wyborczy)