Feliks Widy-Wirski

Imię i nazwisko: Feliks Widy-Wirski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Feliks Widy-Wirski - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Feliks Widy-Wirski - III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Komisje Sejmowe: Zdrowia i Kultury Fizycznej

Okreg wyborczy: 68 Leszno

Tytul/stopien naukowy: dr medycyny

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 68 Leszno (Okreg wyborczy)
- posłowie z dr medycyny (Tytul/stopien naukowy)