Franciszek Waniolka

Imię i nazwisko: Franciszek Waniolka
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Franciszek Waniolka - I kadencja 1952 - 1956
- Franciszek Waniolka - III kadencja 1961 - 1965
- Franciszek Waniolka - IV kadencja 1965 - 1969
- Franciszek Waniolka - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Okreg wyborczy: 90 Zabrze

Tytul/stopien naukowy: inz. mechanik

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 90 Zabrze (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. mechanik (Tytul/stopien naukowy)