Franciszek Wasaznik

Imię i nazwisko: Franciszek Wasaznik
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Franciszek Wasaznik - III kadencja 1961 - 1965
- Franciszek Wasaznik - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Nauki

Okreg wyborczy: 9 Lomza

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z Oswiaty i Nauki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 9 Lomza (Okreg wyborczy)