Gerard Skok

Imię i nazwisko: Gerard Skok
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Funkcja w Sejmie: Sekretarz Sejmu

Komisje Sejmowe: Spraw Wewnetrznych

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna Ziem Zachodnich

Okreg wyborczy: 59 Olsztyn

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Sekretarz Sejmu (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna Ziem Zachodnich (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 59 Olsztyn (Okreg wyborczy)