Henryk Jaroszyk

Imię i nazwisko: Henryk Jaroszyk
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Nauki

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna Ziem Zachodnich

Okreg wyborczy: 31 Szczecinek

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Oswiaty i Nauki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna Ziem Zachodnich (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 31 Szczecinek (Okreg wyborczy)