Henryk Jendza

Imię i nazwisko: Henryk Jendza
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Gospodarki Morskiej i Zeglugi

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna Ziem Zachodnich

Okreg wyborczy: 94 Szczecin

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Gospodarki Morskiej i Zeglugi (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna Ziem Zachodnich (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 94 Szczecin (Okreg wyborczy)