Ignacy Konkolewski

Imię i nazwisko: Ignacy Konkolewski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Ignacy Konkolewski - III kadencja 1961 - 1965
- Ignacy Konkolewski - IV kadencja 1965 - 1969
- Ignacy Konkolewski - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna Ziem Zachodnich

Okreg wyborczy: 93 Stargard Szczecinski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Nadzwyczajna Ziem Zachodnich (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 93 Stargard Szczecinski (Okreg wyborczy)