Jan Galazka

Imię i nazwisko: Jan Galazka
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Jan Galazka - III kadencja 1961 - 1965
- Jan Galazka - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna Ziem Zachodnich

Okreg wyborczy: 84 Gliwice

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna Ziem Zachodnich (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 84 Gliwice (Okreg wyborczy)