Jan Kowal

Imię i nazwisko: Jan Kowal
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Jan Kowal - III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Nauki

Okreg wyborczy: 7 Bielsk Podlaski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Oswiaty i Nauki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 7 Bielsk Podlaski (Okreg wyborczy)