Jan Maciela

Imię i nazwisko: Jan Maciela
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Nauki

Okreg wyborczy: 78 Sanok

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Oswiaty i Nauki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 78 Sanok (Okreg wyborczy)