Jan Pasiak

Imię i nazwisko: Jan Pasiak
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Wymiaru Sprawiedliwosci

Okreg wyborczy: 45 Opole

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 45 Opole (Okreg wyborczy)