Jerzy Olszewski

Imię i nazwisko: Jerzy Olszewski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Jerzy Olszewski - III kadencja 1961 - 1965
- Jerzy Olszewski - IV kadencja 1965 - 1969
- Jerzy Olszewski - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Okreg wyborczy: 40 Oswiecim

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. chemii

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 40 Oswiecim (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr inz. chemii (Tytul/stopien naukowy)