Jozef Balcerzak

Imię i nazwisko: Jozef Balcerzak
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Okreg wyborczy: 51 Pabianice

Tytul/stopien naukowy: inz. rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 51 Pabianice (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. rolnik (Tytul/stopien naukowy)