Jozef Borecki

Imię i nazwisko: Jozef Borecki
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Ugrupowanie polityczne: SP

Funkcja w Sejmie: Sekretarz Sejmu

Komisje Sejmowe: Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Komisje Sejmowe: Spraw Wewnetrznych

Okreg wyborczy: 102 Siedlce

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Sekretarz Sejmu (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 102 Siedlce (Okreg wyborczy)