Jozef Cyrankiewicz

Imię i nazwisko: Jozef Cyrankiewicz
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Jozef Cyrankiewicz - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Jozef Cyrankiewicz - I kadencja 1952 - 1956
- Jozef Cyrankiewicz - III kadencja 1961 - 1965
- Jozef Cyrankiewicz - IV kadencja 1965 - 1969
- Jozef Cyrankiewicz - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Okreg wyborczy: 34 Krakow

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 34 Krakow (Okreg wyborczy)