Jozef Grzecznarowski

Imię i nazwisko: Jozef Grzecznarowski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Jozef Grzecznarowski - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Jozef Grzecznarowski - III kadencja 1961 - 1965
- Jozef Grzecznarowski - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Okreg wyborczy: 27 Radom

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 27 Radom (Okreg wyborczy)