Jozef Kulesza

Imię i nazwisko: Jozef Kulesza
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Jozef Kulesza - III kadencja 1961 - 1965
- Jozef Kulesza - IV kadencja 1965 - 1969
- Jozef Kulesza - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Okreg wyborczy: 104 Boleslawiec

Tytul/stopien naukowy: mgr ekonomii

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 104 Boleslawiec (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr ekonomii (Tytul/stopien naukowy)