Jozef Macichowski

Imię i nazwisko: Jozef Macichowski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Jozef Macichowski - III kadencja 1961 - 1965
- Jozef Macichowski - IV kadencja 1965 - 1969
- Jozef Macichowski - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego

Okreg wyborczy: 31 Szczecinek

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. lesnictwa

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 31 Szczecinek (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr inz. lesnictwa (Tytul/stopien naukowy)