Jozef Marek

Imię i nazwisko: Jozef Marek
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Okreg wyborczy: 36 Myslenice

Tytul/stopien naukowy: inz. ogrodnik

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z 36 Myslenice (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. ogrodnik (Tytul/stopien naukowy)