Jozef Olszewski

Imię i nazwisko: Jozef Olszewski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Jozef Olszewski - I kadencja 1952 - 1956
- Jozef Olszewski - III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwa

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Okreg wyborczy: 81 Bytom

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 81 Bytom (Okreg wyborczy)