Jozef Spychalski

Imię i nazwisko: Jozef Spychalski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Jozef Spychalski - III kadencja 1961 - 1965
- Jozef Spychalski - IV kadencja 1965 - 1969
- Jozef Spychalski - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Przemyslu Lekkiego, Rzemiosla i Spoldzielczosci Pracy

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Okreg wyborczy: 6 Lodz-Chojne

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Przemyslu Lekkiego, Rzemiosla i Spoldzielczosci Pracy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 6 Lodz-Chojne (Okreg wyborczy)