Kazimierz Sliwa

Imię i nazwisko: Kazimierz Sliwa
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Kazimierz Sliwa - III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Okreg wyborczy: 23 Jedrzejow

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 23 Jedrzejow (Okreg wyborczy)