Kazimierz Zawadzki

Imię i nazwisko: Kazimierz Zawadzki
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Wymiaru Sprawiedliwosci

Komisje Sejmowe: Mandatowo-Regulaminowa

Okreg wyborczy: 86 Sosnowiec

Tytul/stopien naukowy: mgr praw

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Mandatowo-Regulaminowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 86 Sosnowiec (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr praw (Tytul/stopien naukowy)