Konstanty Lubienski

Imię i nazwisko: Konstanty Lubienski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Konstanty Lubienski - I kadencja 1952 - 1956
- Konstanty Lubienski - III kadencja 1961 - 1965
- Konstanty Lubienski - IV kadencja 1965 - 1969
- Konstanty Lubienski - V kadencja 1969 - 1972
- Konstanty Lubienski - VI kadencja 1972 - 1976
- Konstanty Lubienski - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Okreg wyborczy: 102 Siedlce

Tytul/stopien naukowy: mgr praw i ekonomii

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 102 Siedlce (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr praw i ekonomii (Tytul/stopien naukowy)