Leon Chajn

Imię i nazwisko: Leon Chajn
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Leon Chajn - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Leon Chajn - I kadencja 1952 - 1956
- Leon Chajn - III kadencja 1961 - 1965
- Leon Chajn - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna do opracowania projektu ustawy o Najwyzszej Izbie Kontroli

Okreg wyborczy: 2 Warszawa-Srodmiescie

Tytul/stopien naukowy: mgr praw

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna do opracowania projektu ustawy o Najwyzszej Izbie Kontroli (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 2 Warszawa-Srodmiescie (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr praw (Tytul/stopien naukowy)