Leon Kruczkowski

Imię i nazwisko: Leon Kruczkowski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Leon Kruczkowski - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Leon Kruczkowski - I kadencja 1952 - 1956
- Leon Kruczkowski - III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Kultury i Sztuki

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna Ziem Zachodnich

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Okreg wyborczy: 106 Klodzko

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Kultury i Sztuki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna Ziem Zachodnich (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 106 Klodzko (Okreg wyborczy)