Marian Spychalski

Imię i nazwisko: Marian Spychalski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Marian Spychalski - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Marian Spychalski - III kadencja 1961 - 1965
- Marian Spychalski - IV kadencja 1965 - 1969
- Marian Spychalski - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Okreg wyborczy: 71 Poznan

Tytul/stopien naukowy: inz. architekt, general broni

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 71 Poznan (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. architekt, general broni (Tytul/stopien naukowy)