Miron Kolakowski

Imię i nazwisko: Miron Kolakowski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Ugrupowanie polityczne: bezp. ZNAK

Komisje Sejmowe: Mandatowo-Regulaminowa

Komisje Sejmowe: Wymiaru Sprawiedliwosci

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna do opracowania projektu ustawy o Najwyzszej Izbie Kontroli

Okreg wyborczy: 83 Czestochowa

Tytul/stopien naukowy: mgr praw

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania bezp. ZNAK
- posłowie z Mandatowo-Regulaminowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna do opracowania projektu ustawy o Najwyzszej Izbie Kontroli (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 83 Czestochowa (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr praw (Tytul/stopien naukowy)