Pawel Dubiel

Imię i nazwisko: Pawel Dubiel
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Pawel Dubiel - III kadencja 1961 - 1965
- Pawel Dubiel - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna Ziem Zachodnich

Okreg wyborczy: 82 Chorzow

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna Ziem Zachodnich (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 82 Chorzow (Okreg wyborczy)