Roman Nowak

Imię i nazwisko: Roman Nowak
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Roman Nowak - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Roman Nowak - I kadencja 1952 - 1956
- Roman Nowak - III kadencja 1961 - 1965
- Roman Nowak - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Wymiaru Sprawiedliwosci

Komisje Sejmowe: Mandatowo-Regulaminowa

Okreg wyborczy: 82 Chorzow

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Mandatowo-Regulaminowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 82 Chorzow (Okreg wyborczy)