Stanislaw Hasiak

Imię i nazwisko: Stanislaw Hasiak
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Stanislaw Hasiak - III kadencja 1961 - 1965
- Stanislaw Hasiak - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Funkcja w Sejmie: Sekretarz Sejmu

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Okreg wyborczy: 27 Radom

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Sekretarz Sejmu (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 27 Radom (Okreg wyborczy)