Stefan Batorski

Imię i nazwisko: Stefan Batorski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Stefan Batorski - I kadencja 1952 - 1956

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwa

Okreg wyborczy: 82 Chorzow

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. chemii

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 82 Chorzow (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr inz. chemii (Tytul/stopien naukowy)